apríla 08, 2021

Naučte sa modliť so Sv. Písmom


Svätý Otec František nás vo svojom liste s názvom „Aperuit illis“ (v preklade z latinčiny do slovenčiny „Otvoril im“) nariaďuje, aby sa v 3. nedeľu cezročného obdobia oslavovala ako Nedeľa Božieho slova, skrývajúceho sa v najslávnejšej a najpredávanejšej  knihe na svete – v Biblii. Neobyčajná Kniha je preložená do 2454 jazykov.  Sv. Písmo tvorí jeden zo základných kameňov kresťanskej viery. Táto zbierka až 73 spisov sa delí, ako už mnohí viete, na dve časti:

 1. Starý zákon - spomína sa prevažne obdobie od stvorenia sveta, cez rôzne udalosti a príbehy až po desať Božích prikázaní, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie najmä v modernom svete. 
 2. Nový zákon -  rozoberajúci život Ježiša Krista a jeho učenieUkazuje nám Boha ako milosrdného Otca, na ktorého sa môžeme vo všetkom spoľahnúť.
Štúdium Biblie je vo všetkých ohľadoch prospešné:
 •  Dáva nám nový, duchovný aj fyzický, život
 •  Učí, že človek nežije iba chlebom, ale slovom Božím. (Mt 4, 4) Túto pravdu vidíme aj v iných miestach v Bibli.
„A tak každý kto počúva tieto slová a plní ich
bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“
(Mt 7, 24)

 • Pomáha nám rásť vo viere v podobu Krista - ak viera pochádza z počutia Božieho slova, potom z toho vyplýva, že čím viac to počujeme, tým pravdepodobnejšia bude viera vierou. (Samozrejme, existujú výnimky) - to všetko závisí od nášho srdcového stavu a od toho, ako vnímate Slová. Keď sme v Kristovi noví, sme ako duchovné bábätká, ktoré potrebujú, aby duchovné mlieko rástlo a prekvitalo, ale ako rastieme, potrebujeme pevné jedlo - hlbšie duchovné pravdy. Či už vyzretý alebo nezrelý, náš duchovný rast sa spolieha na to, že prijímame výživu, ktorú neustále potrebujeme! Je možné, že by ste vďaka štúdiu Biblie vyhrávali v duchovných bitkách?
 • Je obrazom krásy, ktorú Boh vlastí a túži odhaľovať všetkým. 

Príprava
 • Pohľadajte si spokojné a vhodné miesto, kde nebudete rušený (Prečítajte si článok ako si takéto miesto vytvoriť).
 • Vyberte svoj modlitebný set. 
Začiatok
 • Stíšte sa. Kontrolujte svoje dýchanie. Všimnite si zvuky, ktoré vás obklopujú, aj hluk myšlienok, čo vám víria hlavou. Nesnažte si ich umlčať. Prijmite ich tým, že si ich uvedomíte. Snažte sa sústrediť a vychutnávať prítomný okamih: nepremýšľajte, neanalyzujte, neriešte, iba buďte celý prítomní tu a teraz.
 • Uvedomte si, že v modlitbe sa chystáte rozprávať s Bohom. Uvedomte si jeho prítomnosť a ako ťa s každým tvojim nádychom udržiava pri živote. Pokloň sa jeho svätej prítomnosti. 
 • Svoj rozhovor s Ním začni v jeho mene, v mene Otca i syna i Ducha Svätého. A popros ho o dar modlitby: aby s jeho milosťou všetky tvoje úmysly, činy a úkony smerovali k službe a chvále Boha.


  Teraz prejdite k textu Svätého Písma
  - Svätý Ignác pozýva modliť sa najmä s príbehmi z evanjélií
  • Vyberte si nejakú stať a opakovane, trpezlivo a pozorne si ju čítajte. 
  • Nechajte sa osloviť tým, čo čítate
  • Použite aj svoju predstavivosť a všetky svoje zmysli, aby ste celý vstúpili do čítaného príbehu
  • Ak stať z Písma, s ktorou sa modlíš akurát nie je príbehom, venuj celú svoju pozornosť slovám. Ochutnávaj a prežúvaj ich postupne, jedno za druhým a hľadaj to, ktorým chce Boh osloviť teba. Pri tom slove ostaňte a uvažujte, čo sa vám ním Boh snaží povedať pre tvoj konkrétny život.
  •  Nechajte sa pozvať Božím Slovom do rozhovoru. Oslovte Krista alebo poproste niektorú z postáv z biblického príbehu, aby vám ho predstavila
  • Rozprávajte sa s Bohom! Jemu môžete povedať všetko ako priateľ priateľovi
  • Proste ho alebo odporujte, ďakujte mu alebo ho chváľte. A darujte mu aj čas svojho mlčania, aby mohol i on prehovoriť. 
  • Zapisujte si do modlitebného denníka alebo poznamkovej Biblie

  Otázky
  • Čo v Biblickom príbehu púta vašu pozornosť? 
  • Akým slovom, či obrazom, akým detailom, zvukom, vôňou, chuťou alebo dotykom k tebe prehovára Božie slovo?
  • A čo sa ti snaží povedať? 
  • Kde v tomto príbehu nachádzaš ty svoje miesto? 
  • Kde vidíš seba? 
  • A kde v tvojom osobnom príbehu má miesto toto Božie Slovo? 

  Na záver
  • Modlite sa - Otče náš, ktorý si na nebesiach...
   Je nesmierne dôležité, aby sa čítanie Biblie nestalo rutinou, ale túžbou po dobrodružstve.

  Žiadne komentáre:

  Zverejnenie komentára

  Copyright © Tvoriť s vierou , Blogger